(1)
Mogollón V´elez, J. V. El Dique En El Siglo XIX: Del Canal De Totten Al Ferrocarril Cartagena-Calamar. E&R 2019, 6, 171-196.